Vækstråd

Vanding af træer, buske, stauder og stedsegrønne mv.

Følgende vejledning anbefales til vanding af træer i deres første vækstsæson:

Buske og småtræer = 50-75 L vand pr. gang.

Træer op til 18-20 = 75-100 L vand pr. gang.

Træer op til 25-30 = 100-125 L vand pr. gang.

Træer op til 35-40 = 125-150 L vand pr. gang.

Træer + 40 cm omkr. = 200 L vand pr. gang.

For at vande beplantet terræn med stauder, buske, stedsegrønne planter, rhododendron og andre planter, der ikke er træer, anbefales det normalt at bruge ca. 50 liter vand pr. kvadratmeter jordareal ved hver vanding, eller 10-20 liter pr. plante pr. uge. I perioder med mere regn eller når jorden ikke er tør, kan man dog nøjes med en ugentlig vanding på ca. 20 liter vand pr. kvadratmeter.

For større stedsegrønne planter og buske, som er ved at blive etableret, bør man følge vejledningen for buske og små træer, og vande dem med 50-75 liter pr. uge. Hvis man bruger en siveslange, kan man regne med at skulle vande i ca. 2-3 timer pr. gang for at give den rette mængde vand.

Disse anbefalinger er vejledende, og der bør normalt vandes en gang om ugen. I meget tørre og blæsende perioder kan man dog overveje en ekstra vanding midt på ugen med halv dosering af vand. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor planterne står i forhold til etableret beplantning, da den etablerede beplantning har et veludviklet rodnet, som kan “stjæle” vandet fra de nye planter i de første leveår.

Man bør vande jorden i perioden, hvor træer og buske har grønne blade, dvs. fra forår over sommeren og til tidligt efterår. Det samme gælder for stedsegrønne planter. Jorden skal i princippet gennemvædes ved hver vanding, men overskydende vand skal kunne trække bort inden for 30 minutter.

I 2. og 3. vækstsæson bør man normalt vande 10 gange i alt pr. sæson, afhængigt af vejret.

Gødning

Gødning fungerer som vitaminer for planterne og er afgørende for en ordentlig etablering og vækst.

Ved etablering af en beplantning gødes der altid ved plantning i perioden fra 1. marts til 30. august. I perioden fra 1. september til 28. februar afventes der med at give gødning, indtil den 1. marts. Ved etablering af bede og græsplæner gives ca. 3-4 kg NPK-gødning pr. 100 m2 bed/plæne-areal, hvilket svarer til 3-400 gram pr. 10 m2 eller 30-40 gram pr. m2. Det kan med fordel suppleres med en organisk hønsegødning/naturgødning, som også bidrager til mikroorganismernes vækst i jorden. Der gødes i minimum de første 3 år af plantens levetid og ellers efter behov. Ved etablerede planter gødes der med ca. 6 ugers intervaller i perioden fra 1. marts til 1. august.

Kalk bør altid gives ved etablering i den dosering, som produktet vejleder pr. m2, undtagen ved surbundsplanter. Kalk forbedrer jordens kvalitet og påvirker planternes evne til at optage næringsstoffer og gødning.

Hvis der er plantet enkelte planter eller stående planter, kan man følge vejledningen og supplere med en organisk gødning/naturgødning. For standard størrelse buske og stedsegrønne anbefales ca. 20 gram NPK-gødning pr. plante, for hækplanter cirka 60-80 gram NPK-gødning pr. lbm. meter hæk, for mindre træer, større buske og stedsegrønne 80 gram NPK-gødning pr. træ, og for større træer 150 gram NPK pr. træ.

For rhododendron anbefales at give en speciel rhododendron-gødning og følge anvisningerne på produktet eller spørge gartnerne.

Gødningen bør fordeles omkring planterne og ikke lægges i en klump, da det kan svide rødderne. Gødningen må heller ikke lægges helt ind til barken eller oven på planterne, men kun ved siden af. Man bør være forsigtig med at gøde planter og græs, når det regner, da gødningen kan ramme planterne og forårsage svidninger.

Hvis der er spørgsmål, kan man kontakte planteskolen for yderligere rådgivning.

Vi tilbyder vækst garanti

Hvis de følgende foranstaltninger er overholdt, garanterer planteskolen 100% vækst for alle flerårige haveplanter:

Følgende foranstaltninger skal overholdes for at opnå 100 % vækstgaranti på alle flerårige haveplanter fra planteskolen:

  • Medbring bon, plantens etiket og planten
  • Behandl planten korrekt i henhold til anbefalingerne nedenfor, og sørg for regelmæssig vanding i den første periode på dens nye plads
  • Vi dækker ikke skader forårsaget af vinterens kulde og udtørring, da hverken vi eller du kan kontrollere vejret
  • Døde eller beskadigede planter på grund af manglende vanding, overvanding eller pasning dækkes ikke
  • Vi dækker ikke udgåede eller misvækstende planter, der er plantet i dårlig, komprimeret eller vandlidende jord
  • Planter med fysiske skader som haregnav, forkert anvendelse, knækkede grene ved påkørsel, leg eller lignende samt vinter-, frost- og tørkeskader erstattes ikke, da årsagerne ikke kan drages til ansvar for EllenGaard
  • Planter er levende væsener og skal behandles som sådan
  • Vi yder ikke grogaranti på planter til sommerhusgrunde og krukker, eller på barrodsplanter, sommerblomster og drivhusplanter
  • Hvis ovenstående foranstaltninger er opfyldt, bytter vi med et smil til bon/fakturaværdi inden for et år efter plantekøb, eller udsteder en tilgodeseddel
  • Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os på anden vis.