Anlægsgartneri

Vi tilbyder og udfører den rigtige løsning

Vi har fokus på kvalitet, og har fokus på nærhed og effektivitet som skaber værdi og livsglæde for vore kunder og samarbejdspartnere – samt medarbejdere.

Vi vægter det gode faglige samarbejde i hele Østjylland kører også gerne længere og udfører og tilbyder total løsninger indenfor ny-anlæg, renovering, reetablering og vedligehold af haver, parker og grønne områder – herunder også belægninger og beplantninger for private, bolig- og ejerforeninger samt virksomheder.

Vi beskæftiger vores egne gartnere, designer, tømrere, teknikere og brolæggere og kan derfor tilbyde et fagligt og professionelt personale, der står klar til at løse en lang række opgaver.

Står du overfor et nyt have- og anlægsprojekt – eller forbedring af det eksisterende er Du mere end velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne – vi står klar til at tage kyndig hånd om dit projekt.

Vi har for offentlige, erhverv og private siden 1999 udført en meget bred vifte af anlægsgartner opgaver fordelt over hele Øst og midtjylland. Heriblandt blandt andet:

 • LAR bede i samarbejde med Randers Kommune og Vandmiljø Randers i forbindelse med håndtering af overflade vand i Buschesgade og Østergade
 • Klargøring til samt etableret træ- og staudebeplantning ved regnvands bassinet i bunden af Østervold i Randers, Det nye Østervold blev fejret (randers.dk)
 • Etablering af bede foran biografen i Viborg med træer, blomsterløg og stauder
 • Etablering og renovering af stendiger ved bla. Hammershøj, Læsten, Vorning kirker

Inspiration til valg af belægning

Besøg vores planteskole og find inspiration til valg af belægning.

Vi har tre udstillinger, hvor du kan se forskellige materialer såsom teglbelægning, sandsten, granit, betonsten og fliser. Vores faglige personale har stor viden om lokale jordbundsforhold i hele Øst- og Midtjylland, og vi kan dermed tilbyde den mest optimale bundopbygning for belægningen, støttemuren m.m. Vi kan også vejlede dig omkring valg af materialer og design.

Vi beskæftiger også tømrer der udfører opsætning af hegn, træ terrasser, trapper m.m. Hertil tilbydes tømreropgaver som mindre renovering, udskiftning af vinduer, udskiftning og renovering af tag, opsætning af skure og legehuse m.m.

 • Belægning i beton, naturstens materialer samt træ
 • Støttemure og trapper
 • Rydning af beplantning
 • Træfældning og topkapning
 • Algebekæmpelse og vedligehold af belægning m.m.
 • Stub- og rodfræsning
 • Etablering af græs og rullegræs
 • Etablering af blomster eng og Vild med Vilje
 • Beplantning
 • Ukrudts bekæmpelse, kemisk, maskinelt og manuelt
 • Klipning af græs og hæk
 • Beskæring
 • Vand i haven
 • Vicevært service
 • Opsætning af hegn
 • Jord og terræn arbejde
 • Kampestensmure og stendiger
 • Brosten, chaussé og pigstens belægninger

Etablering og renovering af græsplæner

Besøg vores planteskole og find inspiration til valg af belægning.

Vi kan hjælpe med at vurdere jordens behov for behandling, valg af græsbehandlinger, gødning og kalkning mv. Vores ekspertise inkluderer også undergrundsløsning og grubning af jorden for optimal etablering af græsplænen, selv efter en byggeproces. Vi kan etablere græsplæner på sand-, muld- og lerjord ved hjælp af specialmaskiner.